Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Etik Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, özel ve resmî eğitim kurumlarında, rehberlik ve araştırma merkezlerinde yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etik ilkelerini belirlemek ve bu hizmetleri yürüten personelin görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili uyması gereken etik ilkelere yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak MADDE 2 – (1)Bu Yönerge; 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 1/6/2005 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 25/8/2011 tarihli 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 301 inci, 308 inci ve 326 ncı maddeleri, 13/04/2005 tarihli ve 25785 sayılı Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği ve 14/08/2020 tarihli ve 31213 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği