PDR Mezunları Kaymakam Olabilir mi?

PDR Mezunları Kaymakam Olabilir mi? NASIL KAYMAKAM OLUNUR
PDR Mezunları Kaymakam Olabilir mi? Nasıl Kaymakam Olunur?


PDR Mezunları Kaymakam Olabilir Mi?

PDR mezunlarının istihdam alanlarını detaylı olarak anlattığımız PDR Mezunları Çalışma (İş) Alanları | 2021 Güncel Veriler yazımızda tüm çalışma alanlarımızı şartları ve detayları ile ele almıştık. Bu yazımızda PDR mezunlarının çalışma alanlarından biri olan KAYMAKAMLIK kadrosu üzerinde konuşacağız. PDR Mezunları Kaymakam Olabilir mi? Şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? PDR Mezunları Kaymakam Nasıl Olabilir? Kaymakamlık sınavı içeriği ve detayları. Hepsi ve daha fazlasını bu yazımızda bulabileceksiniz.

PDR Mezunları Nasıl Kaymakam Olabilir? – PDR Mezunları Kaymakam Olabilir mi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü bildiğiniz üzere 7 farklı bakanlık ve 12 farklı kadro ile mezunlarına en fazla çalışma alanı sunan bölümlerin başında gelmektedir. Kaymakamlık kadrosuna PDR mezunlarının atanması Nisan 2019 da yayımlanan resmi gazete ile mümkün olmuştur. İçişleri bakanlığı tarafından düzenlenen yazılı ve sözlü sınavda başarı gösteren adaylar Kaymakam adayı olarak eğitimlere alınır.

2021 Yılı Kaymakam Adaylığı Sınavı Şartları Nelerdir?

İçişleri bakanlığı 2021 yılında Kaymakamlık kadrosu için 110 ihtiyaç olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada kadro ihtiyacı ile beraber Kaymakam adayı olarak alınacak kişilerin girmesi gereken sınav bilgileri, şartları ve tüm süreci açıklayan kılavuzu da yayımladılar. 

2021 Kaymakam Adaylığı Sınavına Kimler Başvuru Yapabilir?

Sınava başvurabilmek için adayların; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin

uluslararası ilişkiler,

siyaset bilimi,

kamu yönetimi,

iktisat,

işletme,

maliye ve finans,

sosyoloji,

halkla ilişkiler ve tanıtım,

psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekmektedir.

2021 Kaymakam Adaylığı Sınavı Özel Şartlar Nedir?

PDR Mezunları Kaymakam Olabilir mi? – 2021 Kaymakam Adaylığı Sınavı Yaş Şartı

Sınava, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1986 ve daha sonra doğmuş) olanlar başvurabileceklerdir. Bu şartı taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.

2021 Kaymakam Adaylığı Sınavı Başvuruları Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Adaylar başvurularını, 26 Mayıs-2 Haziran 2021 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

Geç Başvuru Günü 10 Haziran 2021 tarihidir.

2021 Kaymakam Adaylığı Sınavı Erkek Adaylar İçin Askerlik ile ilişiği olmama şartı gerekmektedir.

2021 Kaymakam Adaylığı Sınavı Ne Zaman Yapılacak? – PDR Mezunları Kaymakam Olabilir mi

2020 Yılında yapılan sınav pandemi nedeniyle büyük şehirlerde yapılmıştı ancak 2021 yılı İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık), 10 Temmuz 2021 tarihinde yalnızca Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2021 Kaymakam Adaylığı Sınavı Konuları ve Soru Sayısı 

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:

Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli soru sorulacaktır.

Alan Bilgisi Testi :

Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorular sorulacaktır.

Sınavda uygulanacak sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir.

NOT: Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak sınav puanları hesaplanacaktır. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (110), 4 katı olan 440 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 440. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.

Yazılı Sınavda Başarı Gösteren Adaylar (440) Sözlü Sınava Çağırılacaktır.

PDR Mezunları Kaymakam Olabilir mi? NASIL KAYMAKAM OLUNUR

Kaymakam Adaylığı Sınavı Sözlü Sınav Mülakat Detayları

Mülakat, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün
b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati ile genel ve fiziki görünümünün,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
d) Genel yetenek ve genel kültürünün,
e) Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir.

Mülakat komisyonu; Personel Genel Müdürünün başkanlığında İçişleri Bakanının, Bakanlık Müdürler Encümeninin Mülki İdare Amiri sınıfından olan üyeleri arasından görevlendireceği iki üyeden oluşur.

Başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Mülakat sonucu; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak mülakat başarı listesi hazırlanır ve bu liste mülakat komisyonu tarafından imzalanır.

Nihai başarı listesi, yazılı sınav puanı ile mülakat puanının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alandan başlamak üzere hazırlanır. Nihai başarı listesindeki sıralama doğrultusunda sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar adayın atama işlemleri yapılır. 

Kaymakam adaylığı yazılı, sözlü sınavlarında başarı gösteren ve tüm şartları yerine getirmiş 110 aday ( 2021 için verilen kadro sayısı ) Kaymakam Adaylığı staj eğitimine alınır. Staj eğitimleri yaklaşık olarak 3 yıl sürmektedir. Yapılacak olan staj eğitimi ile ilgili detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kaymakam Adaylığı Sınavı Staj Eğitimleri

Adaylar, yıllık izin hakları saklı kalmak üzere aşağıdaki sıralama ve sürelere uygun olarak, yurtdışı stajı asgari 12 ay olmak üzere kaymakam adaylığı stajlarına tabi tutulurlar.

İl Merkez Stajı: 2 ay

Kaymakam Refikliği Stajı: 3 ay

Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj: 2 ay

Bakanlık Merkez Stajı (Dil Kursu): 4 ay

Yurtdışı Stajı: 12 ay

Kaymakam Vekilliği Stajı: 9 ay

Kaymakamlık Kursu: 4 ay

Toplam Stajerlik Süreci: 36 ay=3 yıl

Bakanlık, hizmet gereklerini göz önünde bulundurarak, mevcut adayların ve kaymakamsız ilçelerin sayısı, mülkiye müfettişlerinin çalışma dönemleri ve yurtdışında uygulamalı eğitim programının başlangıç tarihleri gibi nedenlerle yukarıda belirtilen stajların bir kısmını kaldırmaya, sıra ve sürelerini değiştirmeye, yenilerini eklemeye yetkilidir.

A- İl Merkez Stajı; Kaymakam Adayları atandıkları illerde bizzat valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının direktif ve gözetimi altında hazırlanacak 1 aylık bir programa göre, valilik birimlerinden başlamak üzere bütün Bakanlıkların ilde mevcut kuruluşlarında ve il belediyesinde çalıştırılırlar.

B- Bakanlık Merkez Stajı; Bu staj döneminde Kaymakam Adayları, Bakanlıkça belirlenen kurumda Yüksek Lisans eğitimine tabi tutulurlar. Aynı staj dönemi içerisinde yabancı dil eğitimi de verilir. Yüksek lisans programı ve programın uygulanacağı kurumun belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde kurumun çalışma takvimine uygun dönemleri kapsayacak şekilde uygulanır.
C- Kaymakam Vekilliği Stajı; Asaletleri tasdik edilen Kaymakam Adayları; Bakanlıkça boş veya yıllık izin veya sağlık  izini gibi sebeplerle açık bulunan ilçe Kaymakamlıklarına vekil olarak atanırlar.
D- Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş Stajı; Kaymakam Refikliği stajını tamamlayan Kaymakam Adayları; Mülkiye Müfettişlerinin yıllık normal teftişleri sırasında 1,5 ay süre ile Mülkiye Müfettişleri refakatinde görevlendirilirler.
E- Bilgileri artırılmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere yurtdışı stajı; Asaletleri tasdik edilen Kaymakam Adayları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 78. ve 79. maddeleri ve Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen kontenjan çerçevesinde bir yıl süre ile bilgileri artırılmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere yurtdışına gönderilirler.
F-Milli Güvenlik Stajı; Bu staj döneminde Kaymakam Adayları, Bakanlık ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile müştereken belirlenecek plan ve program dâhilinde 1,5 ay süre ile Milli Güvenlik ile ilgili konularda staja tabi tutulur. Staj takvimi, plan ve programı her yıl ocak ayında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile yapılacak protokol ile belirlenir.
G-Kaymakam Refikliği Stajı; İl Merkez stajını tamamlamış, Kaymakam Adayları; Bakanlıkça bilgi ve tecrübelerinden yararlanılabilecek Kaymakamlar yanına normal olarak 1 ay süre ile Kaymakam Refiki olarak gönderilirler.

Ülke Dışında Staja Gönderilen Kaymakam Adayları

Ülke dışına gönderilen kaymakam adayları gönderildikleri ülkedeki Bakanlık tarafından belirtilen süre ve esaslar dâhilinde yabancı dil bilgileri arttırılmak amacı ile lisans kursuna devam ederler. Yabancı dil eğitimleri sonunda mesleki konularda incelemelerde bulunup, uygulamaları yerinde görür ve öğrenirler. Bu amaçlar doğrultusunda mesleki kurslarda eğitim alırlar. Kaymakam adayları devam edecekleri kurslardan alacakları başarı belgeleri ile inceleme çalışmaları sonucunda hazırladıkları raporu ilgili yabancı dilden ve Türkçe olmak üzere iki nüsha olarak daktilo edilmiş bir şekilde ülkeye döndükleri tarihi takip eden bir ay içerisinde Bakanlık makamına vermek zorundadır. Kaymakam adayları ülke dışında bulundukları süre boyunca tutum ve davranışları ile başarı durumları her üç ayda bir olmak üzere Personel Genel Müdürlüğü tarafından gözden geçirilir ve kontrol edilir. Her aday için değerlendirme raporu oluşturulur. Yabancı dil eğitimleri boyunca yapılan aylık yabancı dil sınavlarından üst üste iki kez sınavda başarısız olmaları durumunda tespit edilenler veya dönem sonunda yapılacak olan genel sınavdan başarısız olmaları durumunda tespit edilenler ve devletin itibarını ve görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler ülkeye çağrılır ve haklarında gerekli yasal işlemler uygulanır.

Adaylar yaptıkları incelemeler sonucu tabi oldukları dilden ve Türkçe olmak üzere ikişer nüsha ve ayrıca dijital ortamda rapor hazırlarlar. Yüksek lisans eğitimi alanlar da eğitim aldıkları yabancı dilden ve Türkçe ikişer nüsha ve ayrıca dijital ortamda tez hazırlarlar. Hazırlanacak rapor ve tezlere esas konular Bakanlıkça tespit edilir. Adaylar rapor, tez ve devam ettikleri kurslardan alacakları başarı belgelerini yurda döndükleri tarihi takip eden bir ay içinde Bakanlığa vermek zorundadırlar. Adayların yurtdışında bulundukları sürede tutum ve davranışları ile başarı durumları Bakanlıkça uygun görülecek zamanlarda Genel Müdürlükçe mahallinde gözden geçirilir. Her aday için değerlendirme raporu düzenlenir. Yabancı dil eğitimlerinin birinci altı aylık döneminin sonuna tekabül eden ilk sınavda başarısız oldukları tespit edilenlerle, ilgili mevzuatta geri çağrılmayı gerektiren durumlarda olduğu tespit edilenler yurda çağırılır ve haklarında gerekli disiplin işlemleri yapılır. Adayları yurtdışından geri çağırma kararı almaya Bakanlık Merkez Disiplin Kurulu yetkilidir.

Kaymakam vekilliği stajı

Asaletleri tasdik edilen adaylar, Bakanlıkça boş bulunan veya yıllık izin veya sağlık izni gibi sebeplerle boşalan ilçe kaymakamlıklarına vekil olarak atanırlar. Adaylar, adayı oldukları ilin dışındaki illerin ilçelerine kaymakam vekili olarak gönderilirler. Adayların kaymakam vekilliği stajı süresindeki değerlendirilmeleri, kaymakam vekili olarak bulundukları ilçelerin bağlı olduğu il valilerince yapılır. Valiler, illerine bağlı ilçelerde bir aydan az olmamak kaydıyla kaymakam vekilliğinde bulunan adayların, kaymakam vekilliğinden ayrılışlarını izleyen bir hafta içinde kaymakam vekilliği sırasında iş tutumları, kişilikleri, bilgi ve becerileri, temsil kabiliyetleri, halkla münasebetleri, kılık ve kıyafetleri hakkındaki kanaatlerini Bakanlığa ve Staj Rapor Dosyalarına konulmak üzere adayların bağlı bulundukları illerin valiliklerine yazılı olarak bildirirler.

DETAYLI OLARAK KILAVUZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

KAYNAKLAR

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15092&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=kaymakam

https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/dahiliye-memurlari-kanunu-1700/madde-2A

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment

RİBA Nedir? Rehberlik İhtiyaç Belirleme Anketi ( İlkokul, Ortaokul, Lise ) Online Anket

Aklın Ötesinde Değişimin Eşiğinde

Aklın Ötesinde Değişimin Eşiğinde