PDR Mezunları Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Yapabilir Mi?

PDR Mezunları Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Yapabilir Mi?

EVET.! PDR ( psikolojik danışmanlık ve rehberlik ) lisans mezunu psikolojik danışmanlar, istemeleri halinde üniversitelerin PDR Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programlarına başvuru yapabilirler. Gerekli şartları yerine getiren PDR mezunlarının klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapması konusunda hiçbir engel bulunmamaktadır.

Yazımızın devamında Klinik Psikolog görevleri nelerdir?, PDR mezunlarının Klinik Psikolog olabilmesi konusundaki yasal dayanaklara değineceğiz. Şimdiden iyi okumalar dileriz.

PDR Klinik Psikoloji Yapması Konusunda Yasal Dayanaklar Nelerdir?

Tanımlamalar ve alınan eğitimler dayanağında Psikolojik Danışma ve rehberlik lisans mezunlarının klinik psikoloji yüksek lisans yapmaları bilimsel ve yasal olarak haklarıdır.

BUNLAR:

1)Anayasamız 42. Madde hükümleri.

2) 1219 sayılı tababet ve şuabatı san’atlarının tarzı icrasına dair kanun un ek 13 maddesinde Klinik psikolog şartlarına haiz olduğu ilgi kanunla hükme bağlanmıştır.

3) Ayrıca Yüksek Öğretim kurumu Başkanlığının 10.04.2019 tarih ve E28648 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiği yazıda, Psikolojik danışma ve Rehberlik lisans programının Psikoloji lisans programına denklik yazısı

4) Sağlık bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel müdürlüğünün 2019 tarih ve 73686883-045.99 sayılı 81 yazısında, Klinik Psikolog tanımı yapılmış ve Klinik psikoloji yüksek lisans yapan Psikolojik Danışma ve rehberlik lisans mezunları ile psikoloji lisans mezunlarının olduğu 1219 saylı tababet ve şuabatı san’atlarının tarzı icrasına dair kanun dayanak gösterilerek Sağlık bakanlığı teşkilatlarına dağıtımlı yazısı

5-Psikolojik Danışma ve Rehberlik Psikoloji bilimi alt bilim dalıdır. Amerikan psikoloji Birliği (Aca) ve Türkiye Akademik psikoloji literatüründe 54 alt alandan birisi olarak kabul edilmektedir. Psikolojik Danışma ve rehberlik Lisans programı psikoloji alanı ders kredi yoğunluğu (93 kredi saat)

6- Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans programı ders içeriği, klinik Psikoloji yeterlilik ve yetkinlik yasal tanımı doğrultusunda yüksek lisans öğrencisi olarak kabul edilmek için gerekli yetkinliğe ve yeterliliğine haizdir.

7- 20/04/2016 tarih ve 29690 sayılı Lisans üstü eğitim ve öğretim yönetmeliği hükümlerine aykırılık vardır. Klinik yüksek lisans programına Psikolojik danışma ve rehberlik mezunlarının alınmaması ile ilgili hüküm yoktur.

Klinik Psikologların Görevleri Nelerdir? Ne iş Yapar?

Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 22 Mayıs 2014  Perşembe günü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik kapsamında Klinik Psikolog görev ve sorumlulukları yeniden düzenlendi. İşte Klinik Psikologların yeni İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik;

Görev ve Sorumlulukları

 • a) Uluslararası Hastalık Sınıflandırma (ICD – 10) listesinde F00 ile F99 kodları arasında yer alan hastalıklarda ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak, hastalara eğitimini aldığı terapi ve psikolojik destek hizmetlerini verir.
 • b) Gözlem ve görüşme teknikleri kullanır; eğitimini almış olmak kaydı ile zeka, kişilik, gelişim, nöropsikolojik testler, ilgi, tutum ve uyum envanterleri gibi araçları uygular ve yorumlar.
 • c) Kullandığı ölçme, değerlendirme yöntemlerinin psikometrik özelliklerine, verdiği psikolojik hizmetlerin ya da eğitim programlarının etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar/araştırmalar yapar.
 • ç) Eğitimini almış olduğu alanlarda hastalara, hasta yakınlarına, ekipteki tüm elemanlara insan ve davranışları hakkında kuramsal ve uygulamalı eğitimler verir.
 • d) Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlere katılır, katkı sağlar.
 • e) Psikolojik değerlendirme ile hastalık olarak tanımlanmayan ve Ek-1/A de yer alan durumlarda eğitimini aldığı psikoterapi uygulamalarını yapar.
 • f) Gerekli durumlarda bireyler ya da aileleri için krize müdahale, travma ve afetlerde bireysel/grup psikolojik yardım ya da eğitimini aldığı psikoterapi uygulamalarını yapar ve/veya yapılmasını önerir.

Klinik Psikologların Uzman Tabibin Teşhis ve Tedavi İçin Yönlendirmesine Bağlı Olmadan Psikoterapi Yapabilecekleri Hastalık Olmayan Durumlar Nelerdir?

Ek-1/A
a) İhmal ve terk (Eş, ebeveyn, tanıdık, arkadaş, diğer kişi veya kişiler tarafından)
b) Kötü muamele (Eş, ebeveyn, tanıdık veya arkadaş, resmi otoriteler, çocuk(lar), diğer kişi veya kişiler tarafından)
c) Hastalık ve tedavi sonrası dönem
ç) Eğitim ve okuma yazma ile ilgili problemler
 1. Okula gidememe
 2. Okur-yazar olmama ve düşük düzeyde okuma yazma
 3. Okulda başarısızlık
 4. Sınavlarda başarısızlık
 5. Sınıf arkadaşları ve öğretmenlerle anlaşmazlık ve eğitim intibaksızlığı
 6. Eğitim ve okuma yazmayla ilgili diğer problemler
d) İş ve işsizlikle ilgili problemler
 1. İşsiz kalma,
 2. İş değiştirme
 3. İş kaybı tehlikesi
 4. Stresli çalışma programı
 5. İşveren ve iş arkadaşlarıyla anlaşmazlık
 6. Çalışmayla ilgili diğer fiziksel ve zihinsel zorluklar
 7. İşle ilgili diğer problemler
e) Sosyal çevreyle ilgili problemler
 1. Hayat-dönemindeki geçişlerde uyum problemleri
 2. Sorunlu ebeveyn durumu
 3. Tek başına yaşama, yalnız kalma
 4. Kültürel uyum güçlüğü
 5. Sosyal uzaklaştırma ve red
 6. Sosyal çevreyle ilgili diğer problemler
f) Çocuklukta olumsuz yaşam olaylarıyla ilgili problemler
 1. Çocuklukta sevgi ilişkisinin kaybı
 2. Çocukluk döneminde evden ayrılma
 3. Çocukluk döneminde aile ilişkilerinde değişme
 4. Çocukluk döneminde öz güvenin kaybına neden olan olaylar
 5. Yakın çevre içindeki kişi tarafından çocuğun cinsel suistimaliyle ile ilgili problemler
 6. Yakın çevre dışındaki kişi tarafından çocuğun cinsel suistimaliyle ile ilgili problemler
 7. Çocuğun fiziksel suistimaliyle ile ilgili problemler
 8. Çocukluk dönemindeki kişisel korkutucu olaylar
 9. Çocukluk dönemindeki diğer olumsuz yaşam olayları
g) Yetiştirmeyle ilgili diğer problemler
 1. Yetersiz ebeveyn gözlem ve kontrolü
 2. Aşırı koruyucu ebeveyn
 3. Kurumsal yetiştirme
 4. Düşmanlığa eğilimli ve sürekli suçlanan çocuk
 5. Çocuğun duygusal ihmali
 6. Yetişmede ihmalle ilgili diğer problemler
 7. Uygunsuz ebeveyn baskısı ve diğer anormal yetiştirme ile ilgili problemler
 8. Yetiştirmeyle ilgili diğer problemler
ğ) Primer destek gruplarıyla ilgili diğer problemler
 1. Eş veya arkadaş ilişkisindeki problemler
 2. Ebeveynler ve eşin ebeveynleriyle ilişkide problemler
 3. Akrabalar ile ilişkide problemler
 4. Yetersiz aile desteği
 5. Aile üyesinin yokluğu
 6. Aile üyesinin ortadan kaybolması ve ölümü
 7. Ayrılık veya boşanma sonucunda ailenin parçalanması
 8. Aile ve ev halkını etkileyen diğer stresli yaşam olayları
 9. Primer destek grubuyla ilgili diğer problemler
h) Psikososyal durumlarla ilgili problemler
 1. Tehlikeli ve zararlı olduğu bilinen davranışsal ve psikolojik girişimleri isteme ve kabul
 2. Danışmanlarla anlaşmazlık
 3. Psikososyal durumla ilgili diğer problemler
ı) Cinsel eğilim, davranış ve uyumla ilgili danışma
 1. Cinsel eğilimle ilgili danışma
 2. Cinsel davranış ve uyumla ilgili danışma
 3. Üçüncü kişinin cinsel davranış ve uyumuyla ilgili danışma
i) Sağlık servislerine diğer danışma ve tıbbi tavsiye için gelen kişiler,
 1. Teşhis edilmemiş korku verici şikayeti olan kişi
 2. Araştırma bulgularının açıklaması için görüşme yapan kişi
 3. Alkol kötüye kullanımı için danışma
 4. İlaç kötüye kullanımı için danışma
 5. Tütün kötüye kullanımı için danışma
j) Yaşam-yönetim güçlüğü ile ilgili problemler
 1. Tükenme
 2. Kişisel özelliklerin vurgulanması
 3. Dinlenme ve gevşemenin olmaması
 4. Stres, başka yerde sınıflanmamış
 5. Yetersiz sosyal yetenek,
 6. Sosyal rol çatışması,
 7. Yeteneksizliğe bağlı olarak aktivitelerin sınırlanması
 8. Yaşam-yönetimi güçlüğüyle ilgili diğer problemler
Olarak tanımlanmıştır.

PDR mezunları tüm çalışma – iş alanları ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz..

Kaynak Türkpdrder.!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

3 Comments

PDR - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hakkında

PDR Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hakkında Her Şey

PDR Dersleri Nelerdir

PDR Dersleri Nelerdir? Hangi Dersler Okutulmaktadır? 2021