2021-2022 Rehberlik Rehber Aday Öğretmen Dosya Örneği

MEB’e atanan Psikolojik danışman meslektaşlarımızın ilk yılı itibariyle yaşayacakları aday öğretmenlik sürecinde hazırlamak zorunda oldukları Aday Rehber öğretmenlik Dosyası ve yaşayacakları sürecini bu yazımızda anlatacağız. Yazımızın devamında tüm detayları ile Rehberlik Aday Öğretmen Dosya Örneğine ulaşabileceksiniz. NOT: bazı siteler ve kişiler ücretli olarak adaylık dosyalarının satışını yapmakta yazımızdaki tüm bilgiler ve ek dosya ücretsizdir. Rehberlik Aday Öğretmen Dosya Örneği.!

Hepinizin bildiği gibi aday öğretmen dosyası hazırlama süreci 04 Ocak 2021 itibariyle sizlere özel olarak tanımlanan MEBBİS platformu üzerinden doldurulmak üzere online ortama aktarılmıştır. 04 ocak 2021 tarihinden önce tüm dosyalama sistemi elde hazırlanmaktaydı. Önceden 7 adet olan aday öğretmenlik formları artık FORM – 1 olmak üzere sadece 1 adet doldurulmaktadır.

Kendi adaylık sürecimde bizzat hazırladığım adaylık formlarımı ( 7 form ve 27 hafta ) sizlere kolaylık sağlaması ve örnek olması amacıyla bu yazımızda paylaşacağım. Güncellenmiş 2021 yılı MEBBİS üzerinde form girişini de sizlere anlatacağım. Ayrıca aday öğretmenlik sürecinde pandemi dönemi sebebiyle son 3 yıldır dosya kontrolü ve müfettiş denetiminin oldukça esnek yapıldığını da belirtmek isterim.

Rehberlik Aday Öğretmen Dosya Örneği – Aday Öğretmen Değerlendirme Süreci Nasıldır?

Değerlendirme süreci 3 aşamada gerçekleşmektedir. İmza atıp göreve başladığınız tarihten itibaren 60 günlük çalışma süreleri ile toplamda 3 dönem olacak şekilde değerlendirilirsiniz. Okulunuzda ilk hafta içerisinde okul yönetimi sizlere bir danışman öğretmen ataması yapar. Bulunduğunuz il veya ilçe MEM müfettiş ve müdür atamanızı yapar. İlk 60 günlük çalışmanızın sonucunda danışman öğretmeniniz ve müdürünüz sizlere değerlendirme puanı verir. İkinci 60 gün sonunda tekrar danışman öğretmen ve müdür puan verir. Devam eden son 60 günde ise danışman ve müdüre ek olarak maarif müfettişi kurumunuza gelir. Hazırlamış olduğunuz dosyayı ve almış olduğunuz seminerleri inceler. Değerlendirme notunu verir. Müfettiş değerlendirmesi ile değerlendirme süreciniz tamamlanır adaylık sürecinde geriye yalnızda Adaylık Kaldırma Sınavınız kalır.

Adaylık Kaldırma Sınavı AKS Ne Zaman Gireceğim?

Aday öğretmenlik sürecinizde puan değerlendirmesi tamamlanan öğretmenler göreve başladıkları tarih ( imza attıkları ) itibariyle 1 yılı doldurmaları sonucunda yapılacak ilk AKS sınavına gireceklerdir. Değerlendirmeleri tamamlanmış ancak göreve başlama süresi 1 yılı geçmemiş öğretmenler sınava giremeyecektir. 2021 Yılında nisan ayında yapılması gereken AKS ertelenmişti. 2021 Yılı için yeni AKS tarihi 05.09.2021 olarak açıklanmıştır.

2021 Yılı Yeni Formlar – Rehber Aday Öğretmen Dosya Örneği

04 Ocak 2021 itibariyle formların yalnızca 1’e düşürüldüğü ve MEBBİS üzerinden doldurulacağını söylemiştik. Aşağıda Nasıl dolduracağımızı anlattık.

MEBBİS Üzerinden Aday Öğretmen Formu Nasıl Doldurulur?

MEBBİS üzerinden aday öğretmen formunu doldurmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 1. Adınıza tanımlanmış MEBBİS kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapınız.
 2. Sol tarafta yer alan modül menüsünden en başta yer alan Aday Performans Değerlendirme modülüne girelim.
 3. Yine sol menüden aday bilgileri seçeneğine tıklayarak adaylık sürecimiz hakkında bilgilere ulaşabiliriz.
 4. Bu sekmeden bize atanmış olan danışman öğretmen, müdür ve maarif müfettişi bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca değerlendirmeleri sonucunda sizlere verdikleri puanlara da bu ekrandan ulaşabilirsiniz.
 5. Sol tarafta yer alan Uygulama – Çalışma formu sekmesine giriş yapınız. Bu sekmeden güncellenmiş Form – 1 dolduracağız. Aşağıdaki fotoğraftaki gibi panel girişini göreceksiniz.
 6. Yıl ve ay haftaları seçtikten sonra karşınıza çıkan form ekranındaki Ders planlama, ders uygulaması, ders izleme ve okul içi gözlem ve uygulamalar seçeneklerini işaretliyoruz. aşağıda fotoğraf ekledik.
 7. Toplamda Ders Planlama Hazırlık ve Değerlendirme”(144
  saat), “Ders uygulaması’'(90 saat), Ders izleme 60 saat, Okul içi gözlem ve uygulamalar ise 100 saat yapılması gerekmektedir.
 8. 27 haftalık bir süreç olduğu için her hafta eşit gelecek şekilde ders izleme 2 saat, okul içi gözlem ve uygulamalar 4 saat, Ders uygulaması 4 saat ve ders planlamasını 6 saat olarak dağıtıyoruz.
 9. Bu dağıtımdaki saatleri haftanın 5 gününe istediğiniz gibi yayabilirsiniz. Örnek olarak pazartesi 2 saat ders izleme, salı 4 saat okul içi gözlem ve uygulamalar, çarşamba 3 saat ders planlama, perşembe 3 saat ders planlama ve cuma günü 4 saat ders uygulaması yazabilirsiniz. Bu saatleri günlere paylaştırmak size kalmış ama mutlaka 1 hafta içerisinde 8. maddedeki saatleri yazmamız gerekmekte.
 10. Son olarak Form 1 dosyası içerisinde yer alan diğer faaliyetler ve haftalık değerlendirme kısmına ise yaptığınız genel çalışmaların özetini yazmanız yeterli olacaktır.
Rehberlik Aday Öğretmen Dosya Örneği
Rehberlik Aday Öğretmen Dosya Örneği
Ders Planlama /Hazırlık/Değerlendirme
Ders Uygulaması
Ders İzleme
Okul İçi Gözlem ve Uygulamalar
Rehberlik Aday Öğretmen Dosya Örneği
Rehberlik Aday Öğretmen Dosya Örneği
Rehberlik Aday Öğretmen Dosya Örneği
Rehberlik Aday Öğretmen Dosya Örneği
Rehberlik Aday Öğretmen Dosya Örneği

Aday Öğretmen Formları EK – 1 Resmi Yazısı

Yayımlanan son bilgilere göre Bakanlığımızca 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle ataması yapılan ve göreve başlayan aday öğretmenler ile bu tarihten önce ataması yapılan ve göreve başlayanlardan daha önce  adaylık  eğitimlerine  hiç  katılmayan  aday  öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavını hiç almamış aday öğretmenler Ek-1 program doğrultusunda merkezi olarak düzenlenecek “Aday Öğretmen Yetiştirme Uzaktan Eğitim Semineri” ve Aday Öğretmen Yetiştirme Uzaktan Eğitim Kurslarını tamamlamaları gerekmektedir denilmiştir.

EK-1 programı doğrultusunda UYGULAMA
(Sınıf İçi, Okul İçi ve Okul Dışı Faaliyetler) Genel Amaçlar
Bu programın uygulama sürecine katılan aday öğretmenler,

 1. Bir dersin ön hazırlık, işleniş ve değerlendirme süreci hakkında bilgi edinir.
 2. Ders materyali hazırlama ve kullanma sürecini izler ve katılır.
 3. Öğrenme ve öğretme süreçleri ile ilgili problem alanlarını tanır ve çözümüne yönelik kanaat edinir.
 4. Eğitim ortamları ve yönetim süreçlerinin işleyişi hakkında bilgi edinir.
 5. Okul içi eğitim faaliyetleri ve sosyal kültürel etkinliklerin uygulama süreçlerini tanır.
 6. Görev yapacağı eğitim çevresini tanır ve sosyal yapısını bilir.
 7. Eğitim ve öğretim süreçlerinde yer alan paydaş kurumlar ve işleyişleri hakkında bilgi sahibi olur.
 8. Mesleki gelişimin ve eğitim tecrübelerinin paylaşılmasının önemini fark eder.
 9. Sosyal sorumluluk projeleri ve gönüllülük esaslı faaliyetlerin farkında olur.
 10. Eğitim ve öğretim süreçleri ve okul dışı faaliyetler ile ilgili izleme ve değerlendirme raporu hazırlama becerisi kazanır.
  Uygulama İle İlgili Açıklamalar
 11. Yetiştirme sürecinde bulunan aday öğretmen günde 8 saat görevde olacak, ders ve diğer görevleri dışındaki sürede adaylık eğitimiyle ilgili faaliyetlerini sürdürecektir. Bu sürede aday öğretmene fiili olarak girmiş olduğu dersler dışında, yetiştirme süreci kapsamındaki faaliyetler için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
 12. Yetiştirme Sürecinde, bağımsız olarak ders, etüt, nöbet vb. görevi verilen aday öğretmenler bu süreçte girdiği dersler ve ders hazırlıkları, yetiştirme programının “Ders Planlama ve
  Hazırlık/Değerlendirme (144 saat)” ile “Ders Uygulaması (90 saat)” saatlerinden sayılacaktır.
 13. Bu süreç, eğitim kurumu yöneticisi ve danışman tarafından aday öğretmene verilecek çalışma
  programı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
 14. Eğitim öğretim döneminde, aday öğretmenler “Ders Planlama Hazırlık ve Değerlendirme”(144
  saat) ile “Ders uygulaması’(90 saat) faaliyetlerini adaylık eğitimi süresince fiilen girdikleri derslerde ve bu derslere hazırlık safhasında gerçekleştireceklerdir. Aday öğretmen, süreç içerisinde danışman EK-13 öğretmenin rehberliğinde derse ön hazırlık/planlama, ders materyali geliştirme, ölçme değerlendirme aracı hazırlama çalışmalarını yapar. Aday öğretmen aşağıdaki etkinlikleri danışman öğretmenin rehberliğinde gerçekleştirir. Bir ders planı hazırlar. Dersiyle ilgili uygun materyal geliştirir. Aday öğretmen atandığı okulda göreve başladığı andan itibaren kendisine tebliğ edilen programa uygun olarak dersine girer. Danışman öğretmen izlediği dersle ilgili gözlem formlarını doldurur ve ders sonunda aday öğretmenle işlenen dersin değerlendirmesini yapar. Dersiyle ilgili uygun ölçme araçları geliştirir.
 15. Yetiştirme sürecinde aday öğretmenler, çalışma programı çerçevesinde haftada 2 (iki) saat ‘ders izleme’ uygulaması yapacaktır. (Aday öğretmen danışman öğretmen rehberliğinde danışman öğretmeninin ve diğer öğretmenlerin dersini izler, ilgili formları doldurur ve ders sonunda gözlemde bulunduğu sınıfın öğretmeniyle izlediği dersin değerlendirmesini yapar. Aday öğretmenler, kendi okulunda ders izleme süresinde farklı branşlardaki öğretmenlerin derslerinde de gözlemlerde bulunur. Bu dersin kaç saat olacağı danışman öğretmeni ve okul müdürü tarafından belirlenir.)
 16. Yetiştirme sürecinde aday öğretmenler, çalışma programı çerçevesinde haftada 4 (dört) saat ‘okul içi gözlem ve uygulamalar’ yapacaktır. (Aday öğretmen, öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu, şube öğretmenler kurulu, rehberlik hizmetleri yürütme kurulu, öğrenci davranışlarını izleme kurulu, disiplin kurulu, okul aile birliği toplantısı, anma ve kutlama komisyonu, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları, satın alma, muayene ve teslim alma komisyonu, servis denetimi, kantin denetimi, yetiştirme kursları gibi okuldaki bütün kurul ve komisyonları izler. Zümre başkanı ile zümrelerin işleyişine yönelik çalışmalara katılır. Okul yerleşkesinde yer alan bütün birim ve bölümleri tanır ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur (Pansiyonu olmayan okullarda görev yapan aday öğretmenler en az 1 gün pansiyonlu bir okulda gözlem yaparlar). Kurum içi birimlerdeki toplantılarda aktif görev alır. Okul gelişimiyle ilgili saha çalışması yapar ve önerilerini de kapsayan rapor hazırlar. Anma, kutlama, sosyal
  etkinlik, gezi vb. çalışmalarda görev alır. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aktif olarak görev alır.)
 17. İl/İlçe millî eğitim müdürlükleri programın uygulanmasında çevre şartlarını ve eğitim imkânlarını dikkate alarak okul dışı faaliyetlerini faaliyetin özelliğine göre hafta içi ve hafta sonu uygun görülen günlerde uygulanmasını sağlayacaktır. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri bu konuda öğretmenlere kılavuzluk yapacaktır.
 18. Rehberlik Araştırma Merkezlerine atanan aday öğretmenler izleme ve uygulama faaliyetlerini bu kurumlarda gerçekleştireceklerdir.
 19. İlin; ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını tanır. (Görev yapılan ilin tanıtım videolarının EBA
  Kütüphane/Şehir Tanıtımları kısmından izlenmesi)
 20. Aday öğretmen okul içi ve okul dışı faaliyetler kapsamında yapılan çalışmalarda izleme, ölçme ve değerlendirme sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla okul içi ve okul dışı her tür faaliyeti ile ilgili standart formları doldurur. Bu çalışmalara ait diğer belge ve materyallerle birlikte bu formlar, adaylarca oluşturulacak “Kişisel ve Mesleki Gelişim Dosyasında” saklanır. Bu dosya Performans Değerlendirme sürecinde veri olarak kullanılacaktır.

UZAKTAN HİZMETİÇİ EĞİTİM SEMİNERİ
160 Saat
Genel Amaçlar
Aday Öğretmen Yetiştirme Programı Kapsamında Aday öğretmenler;

 1. Öğretmenlik mesleğinin misyonunu bilir, aidiyet ve adanmışlık duygusu gelişir.
 2. Kültür ve medeniyetimizin özündeki/temelindeki eğitim anlayışının farkında olur.
 3. 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel
  değerlerimizi benimser.
 4. Öğretmenlik uygulamalarına yönelik bilgi ve becerileri gelişir.
  EK-14
 5. Millî eğitimin genel politikalarını, güncel önceliklerini ve uygulamalarını bilir.
 6. Öğrenme süreçleri ve eğitim etkinlikleri ile ilgili model uygulamaları kavrar.
 7. Ulusal ve Uluslararası gelişmeler ışığında ülkemizin eğitim perspektifi hakkında bilgi sahibi olur.
 8. Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuattaki temel konuları bilir.
 9. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim hizmeti veren öğretmenler özel eğitim konusunda bilgi ve beceri kazanır.

Uygulama İle İlgili Açıklamalar

 • Aday öğretmenler; sınıf içi, okul içi ve okul dışı uygulamalardan sonra, Aday Öğretmen Yetiştirme
  Programı Uzaktan Eğitim Seminerine (160 saat) katılırlar.
 • Hizmetiçi eğitim faaliyeti uzaktan eğitim yoluyla merkezi olarak yapılır.


UZAKTAN HİZMETİÇİ EĞİTİM KURSLARI
80 Saat
Genel Amaçlar

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı Kapsamında Aday öğretmenlerin farklı konularda kişisel ve mesleki açıdan gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmıştır.


Uygulama İle İlgili Açıklamalar

 1. Aday öğretmen, Aday Öğretmen Yetiştirme Programında yer alan Uygulama ve Aday Öğretmen Yetiştirme Programı Uzaktan Eğitim Semineri dışında Okul Tabanlı Afet Eğitimi Kursu (8 saat) ile Uzaktan Eğitim, Tasarım ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu (42 saat) zorunlu ve listede yer alan diğer kurslardan da belirleyecekleri eğitimlerden toplamda 30 saat olmak üzere toplam 50+30=80 saat uzaktan hizmetiçi eğitim kursuna katılırlar.
 2. Hizmet içi eğitim faaliyetleri uzaktan eğitim yoluyla merkezi olarak yapılır. denilmiştir. Ek-1 formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

3 Comments

 1. o kadar faydalı bir yazı olmuş ki. özellikle mebbis aday öğretmenlik formunun nasıl doldurulacağı ve aşamaları çok faydalı olmuş. tüm ihtiyaç duyuan bilgilere aday öğretmenlik ile ilgili var. cok cok teşekkür ederim

 2. Rehber öğretmenler okul içi gözlem ve uygulamalar ile görev yapılan ilin sosyoekonomik yapisinin tanınması dışındaki seçeneklerden muaf deniyor hocam doğru mudur bu bilgi

2022 KPSS DERS ÇALIŞMA PROGRAMI

2022 KPSS Tüm Dersler Çalışma Programı

PDR ÖABT 2014-2021 ÖSYM SORULARI

KPSS PDR ÖABT 2014 – 2021 Arası Çıkmış ÖSYM Soruları